Oferowane nieruchomości

Aktualnie oferujemy na sprzedaż:

 

Nieruchomość gruntową zabudowaną, położoną w pobliżu centrum Wałbrzycha,

oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki o nr: 240/4, 240/9, 240/10, 240/11, 240/12, 240/13 o łącznej powierzchni 0,7176 ha,

objętą księgami wieczystymi nr SW1W/00022751/8 oraz SW1W/00055626/3

Nieruchomość została wyceniona operatem szacunkowym na kwotę 2.500.000,00 zł. 

Przeznaczona jest zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na cele usługowe.

Zabudowa nieruchomości obejmuje trafostację, budynek biurowy, garaże i warsztat oraz stację paliw.

 

Zapraszamy do współpracy

Kontakt

Licencja Mariusz Rokowski
tel 609955780

Aktualności

 • NOWOŚĆ Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

  Od kwietnia 2012  działalność firmy Landpol została rozszerzona o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

  Licencja Mariusz Rokowski
  tel 609955780

 • Obsługujemy pociągi Białoruś-Czechy

  W lipcu 2011 uruchomiliśmy przewozy oleju napędowego na trasie Białoruś-Czechy.

 • Koplania na sprzedaż

   

  Landpol Sp. z o.o. oferuje do sprzedaży odkrywkową kopalnię bazaltu.

   

  1.Kopalina - bazalt, kat.C1

  2.Zasoby przemysłowe na dzień 31.12.2012 – 1 707 363 Mg

  3.Wydobycie w roku 2012 – 427 050 Mg

  4.Lokalizacja – gmina Mirsk, powiat Lwówek Śląski

  5.Udostępniona powierzchnia złoża – 13 ha

  6.Powierzchnia obszaru górniczego – 23,5 ha

  7.Miąższość złoża – 40 m

  8.Ważność koncesji – 15 grudnia 2023

  9.Rekultywacja – leśno-wodna

  10.Wyposażenie:

  - stacjonarny zakład przerobu grysów o wydajności 250 Mg/h

  - 1 szt.kruszarka szczękowa

  - 2 szt.kruszarki stożkowe

  - 1 szt.kruszarka młotkowa

  - 5 szt.przesiewaczy

  - przenośniki taśmowe

  11.Czynna bocznica kolejowa.

  ZAPRASZAMY DO NEGOCJACJI HANDLOWYCH

  Mariusz Rokowski
  dyrektor ds.rozwoju
  tel.kom.609955780

Formularz kontaktowy