Kontakt

LANDPOL Sp. z o.o.

SIEDZIBA Świdnica

58-100 ŚWIDNICA, ul. WESTERPLATTE 72, pok. 110, 111

tel/fax +48 74 851-86-31

landpol@op.pl lub sekretariat@landpolkruszywa.pl

NIP: 584-23-68-387
REGON: 191-662-796
KRS: 0000170509  Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu ,IX Wydz. Gosp.
Kapitał Zakładowy  50 000PLN

 

Biuro Świdnica

58-100 ŚWIDNICA, ul. Mickiewicza 10

+48 74 856-90-29

landpol@op.pl lub sekretariat@landpolkruszywa.pl

 

Biuro Rybnik

44-200 RYBNIK, ul. Dworcowa 2, pok. 115

+48 32 710-85-50

rybnik@landpolkruszywa.pl

 

KADRA

Gabriela Dudek

Prezes Zarządu

tel. +48 697 439 825

gabriela.dudek@landpolkruszywa.pl

 

Mariusz Rokowski 

Dyrektor ds. rozwoju
Licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami

tel. +48 609 955 780 
d.rozwoj@landpolkruszywa.pl

 

Adam Brzezinka

Dyrektor ds. przewozów

tel. +48 609 962 020
a.brzezinka@landpolkruszywa.pl

 

Małgorzata Darasz-Mól 

Kierownik Działu Spedycji

tel. +48 607 961 501
e-mail: 
m.darasz-mol@landpolkruszywa.pl

 

Ariel Wrzos 

Specjalista ds. utrzymania wagonów

tel. +48 607 504 454
 
ariel.wrzos@landpol.home.pl

 

Ewa Szołtys

Specjalista ds. administracji

tel. +48 +48 601 633 060

ewa.szoltys@landpolkruszywa.pl

 

Izabela Malenda

Specjalista ds. finansowych

  tel. +48 518 959 366

i.malenda@landpolkruszywa.pl

Antoni Zinczewski

Dyrektor Naczelny

tel. +48 667 439 825

a.zinczewski@landpolkruszywa.pl

 

Ewa Grochowska

Specjalista ds. koordynacji handlu i administracji

tel. + 48 609 955 338

 e.grochowska@landpolkruszywa.pl

 

Wiesław Banaszak

Specjalista ds. handlu

kontakt: 661 333 338 

w.banaszak@landpolkruszywa.pl

 

Dagmara Apanel  

Specjalista ds. spedycji samochodowej

tel. +48 609 955 000

 d.apanel@landpolkruszywa.pl

 

Dorota Duda - Szostek

Referent ds. administracyjno - spedycyjnych

tel. +48 607 961 861

 d.duda-szostek@landpolkruszywa.pl

  

Małgorzata Czernik

Referent  ds. administracyjno – finansowych

tel. +48 502 048 944

m.czernik@landpolkruszywa.pl

 

Dorota Wołyniak – Mikulska

Referent ds. administracyjno – finansowych

tel. +48 502 048 944

d.wolyniak@landpolkruszywa.pl

 

Aktualności

 • NOWOŚĆ Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

  Od kwietnia 2012  działalność firmy Landpol została rozszerzona o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

  Licencja Mariusz Rokowski
  tel 609955780

 • Obsługujemy pociągi Białoruś-Czechy

  W lipcu 2011 uruchomiliśmy przewozy oleju napędowego na trasie Białoruś-Czechy.

 • Koplania na sprzedaż

   

  Landpol Sp. z o.o. oferuje do sprzedaży odkrywkową kopalnię bazaltu.

   

  1.Kopalina - bazalt, kat.C1

  2.Zasoby przemysłowe na dzień 31.12.2012 – 1 707 363 Mg

  3.Wydobycie w roku 2012 – 427 050 Mg

  4.Lokalizacja – gmina Mirsk, powiat Lwówek Śląski

  5.Udostępniona powierzchnia złoża – 13 ha

  6.Powierzchnia obszaru górniczego – 23,5 ha

  7.Miąższość złoża – 40 m

  8.Ważność koncesji – 15 grudnia 2023

  9.Rekultywacja – leśno-wodna

  10.Wyposażenie:

  - stacjonarny zakład przerobu grysów o wydajności 250 Mg/h

  - 1 szt.kruszarka szczękowa

  - 2 szt.kruszarki stożkowe

  - 1 szt.kruszarka młotkowa

  - 5 szt.przesiewaczy

  - przenośniki taśmowe

  11.Czynna bocznica kolejowa.

  ZAPRASZAMY DO NEGOCJACJI HANDLOWYCH

  Mariusz Rokowski
  dyrektor ds.rozwoju
  tel.kom.609955780

Formularz kontaktowy